11

Contact Us


Jiangsu Tongling Electric Co., Ltd.

Address: No. 666 Gangmao Road, Yangzhong Economic Development Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province (212200)
Tel : 0511-8836-8553
Email: lqj@yztongling.cn

Online message